KA-BAR KUKRI MACHETTE STR BK LTH/COR SHEATH

$325.00

Out of stock

SKU: 617717212499 Categories: ,
KA-BAR KUKRI MACHETTE STR BK LTH/COR SHEATH

Out of stock